3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

Màu trắng hay màu trung tính rất hay được áp dụng trong thiết kế nhà tắm. Nhưng tại sao chúng ta không tạo sự mới mẻ cho không gian riêng tư này bằng những sắc màu thú vị? Chúng tôi muốn gợi ý 3 ý tưởng nhanh và đơn giản để làm phòng tắm của bạn trở nên sôi nổi hơn. Đó là sơn tường màu, thêm hoa văn trang trí và sử dụng nhiều màu đối lập. Thử xem nhé.

d9b3ba6050126f56716c3a828d898616 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

0a25855a35971d9ec0e8d55e5418911b 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

1b5113371d9f890b5d18530d48bc7b6a 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

6d53541bf4cabffa173cef53944c5bd7 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

6ec43e1121b94e2eac6a2c59c3aa30d0 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

7b2ae2483765dde26a048d548ff804f5 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

7f0b89c799ace4a5e4b37f844f0e7e5a 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

27f2ecccc0f04830478f90b99e685d2d 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

79f7fba28e3a6d3bbcf064244cb604f7 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

24190a09805c33fe414cfd499e11aaad 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

710023ce1182313f41ba55138f4df847 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

7859732f1fc4659b3f73adff0e3ff92b 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

a49f57ff7d74fee0688e8610ff1b97c2 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

b933a4c0785eced2c31993065f9239d8 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

c0b37ad95d815b01c1e1dca186cf53ba 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

d0cc1c718c27eee13f9e9514923bfcb1 3 Ý tưởng làm mới cho phòng tắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *