Đây là những vật mà bạn hiếm khi chú ý đến đúng không? Tuy nhiên, chúng là điều không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Và bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, ăn ngon miệng hơn với những lọ tiêu và muối có hình dáng khá ngộ nghĩnh bên dưới đấy!

fee0ed74041175cb2ac8b1a19dc80ef1 Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

4e26fd4a2093e89a3f4d238de2d29cf1 Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

6b10a54fb2fae16f6acb4004144d66f2 Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

46fa9e3e97c1d6df2347bbc4ca0eb684 Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

71a46641829cae26f75197143c7c281a Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

80af168b17e808be73bc32c032a14c0a Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

24672fafb32071de23bf5fc8834708de Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

134365ffa90b3118891e118f54c6715d Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

af7930fe921eada898c6e2a832c047fa Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

d51c42cc398c8c0f93eb12eb515438e4 Bàn ăn ấn tượng với những lọ muối và tiêu hình dáng ngộ nghĩnh

LEAVE A REPLY