Căn này nằm tại Barnaby Road, LA được thiết kế với không gian ngoại thất long lanh, khu vườn xanh mát, hồ phun nước sang trọng cùng .

f3805b69df6342c1a940e07de90f5841 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

0ec8db4f6817b9095679336760a75c99 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

3d4c514b1b64e1fec3806e66fd9cfcae Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

6fc7832127be11b738d3867ebc6ed0e4 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

8a0f2862a014a96f6546dc6286d0b765 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

337fc352d050a206f6ecf05b47b4f04c Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

6624c1a93f79370699a3ea77547ed528 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

76686b92ce66549b40eb50604db92e00 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

373250 a Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

593208ddea164ebd761a35c8c634d53e Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

0927972b2177d8deee889e0b8119acfe Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

c06025650da55792b5ca914d482ac947 Biệt thự với ngoại thất long lanh ở Barnaby Road, LA

LEAVE A REPLY