Kết hợp hai sắc và xanh lá sẽ rất tuyệt vời trong việc trang trí căn phòng ngủ đơn điệu, để tạo ra không gian nghỉ ngơi rất thư giãn, mát mắt và bình yên. Những được trang trí hai màu sắc đẹp này sẽ cho bạn nhiều nguồn cảm hứng nhé.

e259a27454d250adbec9185d7667fd45 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

4e34a8348cba9e785dc7d657ecd48a07 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

5df43642aca32e9d438548440af0ce14 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

7a73bdae2034d95671643c2cff0b2b43 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

8f96addab65bdecbfed56e3af6ac285d Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

9aaee594f64cedeafbb4e648413816fc Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

86a82b72c14cad2a5309bedfdca537f6 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

415ff06842cb0c0a0eb88ae6706ea22b Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

376269 a Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

0983116a3d7d406d7aad9b388251c107 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

a2768cb4fbc90cbf03db399af1019546 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

b24b3175547158e24538f014b5efe317 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

bd861b5022a5bb964efb0455b6399df5 Bình yên, mát mắt với phòng ngủ màu xanh

LEAVE A REPLY