Những ngôi nhà không có nhiều không gian và diện tích thì cần những giải pháp sáng tạo mang tính khả thi như kết hợp 2 trong 1 để tiết kiệm không gian càng nhiều càng tốt. Cách kết hợp nhà bếp và phòng ăn là khá phổ biến ngày nay.

f62475b7deb5594fb5ea6cdf45b15930 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

3c7d4d7282325869896ca685d2bc84c3 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

6d57d063ec887853b6305734a52d9dfc Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

26d216bd1a2bd89e07ae0173771745d1 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

28e8095d2c85403200eb618ff65200f9 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

81cbf3ec07b3320f0cc2c42ed0f3f41a Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

94d667fcc0a89d3eacf16189a2051c27 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

97c06dea45ad45d032c9060badbb64e3 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

634088a53b5ead4551dc46ca0e01350a Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

5847406e7ca516657e3628878724a657 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

c0a7814909f17a6d93b010cce4931fc4 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

cd2fa322166ad929b7db1b78539c6e02 Bố trí kết hợp nhà bếp và phòng ăn đầy sáng tạo

LEAVE A REPLY