Thương hiệu Ophelis vừa cho ra mắt BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng nhằm tạo không khí năng động cho không gian làm việc.

ff054997460076266198abea7c14ad81 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

2b21c9ab8cbab950595cfe1a63caa72e BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

3d81c83fd9fae1dab2403bef216e9e63 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

5eeb5a9afe862697a39eecdad6415256 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

7bc9fad1c8c141204aaae92e672f221c BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

26ef42128a418cb8105af6cf51a1bbfb BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

38c48ae012df430d68c6452a4b013a3c BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

106aa19eb4c8b06b55c758ede47a1712 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

219c00818a7bc10cea8747aee4016c2f BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

58584eb6203c6e49e4caec38d0bb1feb BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

371525 a BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

aab9958d8cc008f8b0f05db46c8d9984 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

afaf8eef6834160f3791dd004d144295 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

c92648eddccca26af30518ac19695986 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

d2cf1e5dd3855205eec78dc4d9ce1dd2 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

ea66ae40571ad1b68eb75a1d5cb72220 BST nội thất hiện đại được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng từ Ophelis

Theo decorreport.com

LEAVE A REPLY