Mời các bạn chiêm ngưỡng hình ảnh ấm cúng và thanh lịch của một căn hộ gia đình mà được xây dựng lại trên một nền nhà máy cũ ở Dumbo. Với cách bài trí đơn giản và đa năng, căn hộ này thật sự ấm và thoải mái cho một gia đình sinh sống nhé.

e3ed1b4d3c8c94fe26219f29e97fc90b Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

ec78cc8fbd700430723fe1c968c8b8ed Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

0c41bc25654a838551a61eca2862661a Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

1b16a3d0a6cd71c6b442f593536ff85f Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

4d709c3b369ac1df5c9d295e3c60d625 Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

8a3e1a1bb4f69572315d570f2fbf411d Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

9b50d6c89f3f12a325297568a842ad03 Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

9c0abf66494c809c5323a636e3f7aa0f Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

91a4c085e01c5d5b1b35e3b227dc63df Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

98ff8f9da626e26c1b62bfbfd5af0039 Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

906f4234f74dcfb620746656f013d9bd Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

374079 a Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

990741758fd995e23cc4b84598b11e1a Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

c97672dd07d59ccc62f3dd835eaf0dea Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

cfc9ba832e146bfd26ae85d0b601bad1 Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

e3e3b16fd16cbf78e35b46df87ce559e Căn hộ ấm cúng và thanh lịch ở Dumbo

LEAVE A REPLY