Căn hộ mang tên nằm tại này là một kiến trúc hiện đại và đáng yêu do (AMA) . Những mảng màu sắc hòa quyện cùng nhau, cùng ánh sáng chan hòa đã tạo nên một không gian sống ấm cúng.

e74584b7bc5e11bbfe4858568e88c594 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

3f729eec430be6856e8e52883884d4ed Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

5c1a96df63cb7bb5b33dcdf5f5d98809 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

7c51188ca942b701db56f551463a51aa Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

8f85201a9e4bf0901b436a4058a999c3 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

19cce9804a773aaceacd64a23c8ab1a7 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

62dbb6dccdb73a92baf23c4eec2aa99f Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

88cd905b24bbf8016704f9a3e4077e1f Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

093c95a286f4145453d2a029a7a85aea Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

724c63122b421c38ec0d623d1d54d315 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

010576b01c909ecf8c8112547225f4c9 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

375162 a Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

688328b13032d307c56c013f073b4f62 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

a2cb6f3322cc1c1745d70256c18e53bc Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

a2f15e8c472a27b1d3c2095a95b771fa Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

bdb2b8dd0d8ce32a8d1f331fa59c58ad Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

c073e256e0043b1b8c0ef6e94b24ae7f Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

ccae41ab4860a55942e6558159feedf7 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

d9fd78ddc8149d1a816908b99192c173 Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

dc4f7a10ba01424a4e9d7774a09cddca Căn hộ Little Vernice House với những mảng màu sắc hòa quyện

LEAVE A REPLY