với độc đáo cùng cách phân chia các không gian sống sáng tạo mang đến nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại và thư giãn. Đây là một tinh tế của TG Studio nằm tại tầng cao nhất của tòa nhà St Pancas Penthouse Apartment của .

e7f8b4a92805c4f8d4e99492a9b479e4 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

1c2f08c4aed12f907575d596282bbb43 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

2a785f14e77786219ba51a3b98486913 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

4fdaf684ddf517202f832079586ddecf Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

7c5a037d861cd471ba77a41e97c1af02 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

15e940abddecf04d243d8dce76370445 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

17c7345e644632bf68940674a937d966 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

640ce790d0afd5bbdf35a2f103270c13 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

368990 a Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

bd2d93b46ded14aef6c4632ec4795ec3 Căn hộ penthouse độc đáo do TG Studio thiết kế

LEAVE A REPLY