siêu sang nằm tại của tòa này thuộc sở hữu của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady.

ce4afc2d2df4b11e0838fdaa4904aae7 Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

1d20da3a648d4964fbca5a3f8feb4283 Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

1eae82730541a2549ffe52da2b0b853f Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

1ef2e3964d8a931014e221f1965e1cf6 Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

9ff570d175c640e2197b2f1f0d4ab1df Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

10f4768768631394b96d726562536a8a Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

94e10ba2b9c487eb19be5d76d1a196d7 Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

531d18ff5f2a7a8c74d42208ded4fca6 Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

372955 a Căn hộ penthouse siêu sang của cặp vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady

LEAVE A REPLY