Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

Đây là một ý tưởng tuyệt vời từ NTK David Derksen để góp phần làm cho môi trường xanh sạch hơn. Vật liệu chính của nó là rơm được ép khô và tạo hình thành chân bàn khá độc đáo. Chiếc bàn này có thể để ở góc tường để đặt các vật dụng linh tinh như sách báo, tách trà, bình hoa…

d8c98be8d5456ac03f83e7e2691c87b3 Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

2b31e8a39ad98eb6e6c170b570e289f8 Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

26da1de277bf401c212945b478f7c7d8 Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

468e694079a67d32bc6f12b8515e1215 Chiếc bàn bày ở góc tường với chất liệu từ rơm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *