Angelika Seeschaaf thiết kế ra chiếc kệ treo tường Corner Light với đèn led kèm theo, sẽ rất phù hợp cho những nhà có diện tích nhỏ. Mời các bạn khám phá.

c824dd1055c0581a56967ca503afc677 Chiếc kệ treo tường Corner Light với đèn led tuyệt đẹp

2ced784e371e9a0aaef4b888b4197ec0 Chiếc kệ treo tường Corner Light với đèn led tuyệt đẹp

5e4809eadb517d73e655990fc6116c19 Chiếc kệ treo tường Corner Light với đèn led tuyệt đẹp

0077b738387793f600c99b3036c31af7 Chiếc kệ treo tường Corner Light với đèn led tuyệt đẹp

LEAVE A REPLY