Đòi lại nhà ở cho mượn

02/10/2008 09:32

Sau giải phóng, chính quyền địa phương có mượn tôi một căn nhà để làm trụ sở. 10 năm sau đó, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đòi lại nhà nhưng chính quyền không trả và cũng không nêu lý do. Nay chúng tôi phải làm sao để đòi lại nhà?

Sau giải phóng, chính quyền địa phương có mượn tôi một căn nhà để làm trụ sở. 10 năm sau đó, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đòi lại nhà nhưng chính quyền không trả và cũng không nêu lý do. Nay chúng tôi phải làm sao để đòi lại nhà?

Trả lời:

Theo luật sư Trần Công Ly Tao, Đoàn luật sư TP HCM, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý nhà tại địa phương để được xác định cụ thể tình trạng sở hữu nhà. Theo nghị quyết 23 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và nghị quyết 755 ngày 2/4/2005 của UB thường vụ Quốc hội, nếu trước đây chính quyền đã quản lý, bố trí sử dụng nhà ở trên theo các chính sách đã ban hành trước ngày 1/7/1991 và sau đó đã hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân thì bạn không thể đòi lại nhà.

Trường hợp đang thực sự có khó khăn về nhà ở (chưa có chỗ ở hoặc có chỗ ở nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 6 m2 một người), có thể nộp đơn đề nghị UBND tỉnh cho thuê nhà ở hoặc bán nhà ở trả góp.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

LEAVE A REPLY