này do Khosla Associates và nằm khá bình dị tại Bangalore, . Ngôi nhà được khá đơn giản dù sở hữu nên nó vẫn mang đến sự hài hòa, bình dị giữa thiên nhiên xanh mát.

e3c6c8d9ed9ca2df3b0da23a7af998a2 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

e969525afb6bc143d909c0e119458e54 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

2ab8fc332bddee559d2c61109b8370c6 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

5efc7c3ddf6ed83eda82ab1adfbeeed7 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

36e278ccd6100ee749227552411252ec Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

69b76a0c8434e67eb7272e3bb2922b31 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

798f718b2da288672991e1c8ffd6fb88 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

5531da769b0e8212a2e8396a1aaa3664 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

6094ec3c89c5d46dbd8b7b0506dccb5f Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

376415 a Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

987576d02f15ba02b105cd3c32d1fa57 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

a6eddae7f71ccf64fee18ab34e19a99d Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

afa800f841fd6c8e4a48962c8c69b980 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

c27bef6018282849127e60952a7ab4cd Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

c3388031fb48be3851c31b036ddac4b7 Ngôi nhà bình dị giữa thiên nhiên ở Ấn Độ

Theo decorreport

LEAVE A REPLY