mang tên tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô . Với vị trí không quá xa trung tâm nhưng ngôi nhà vẫn đảm bảo cho một cuộc sống yên bình, ấm cúng cho mọi thành viên trong gia đình. Đây là một kiến trúc của .

f4914f50b1ed55b8b009c199a1593e4a Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

7ce298d85f3065ed36b1010dcf60e4aa Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

7d359422de8ed813eb34e537f2726fcd Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

56b4e5b05ca7d9dceee99c2153f4bc0b Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

80c22cd3b5a183f2dc6af53813554463 Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

370992 a Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

b1ff11460cf4c95b53f427c29ba567dc Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

de129f8d772efc3f43c29bfb4024f216 Ngôi nhà gỗ tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình của vùng biển Palm Beach, ngoại ô Sydney

LEAVE A REPLY