tại Sao Paulo, này do các KTS và chuyên gia đến từ Mauricio Arruda Arquitetos & Designers nên. Các NTK đã hòa quyện hài hòa giữa các chi tiết cùng màu sắc tươi sáng để mang đến cuộc song tiện nghi nơi đây.

ab9c0671160fa7aefea7bb0f8d6d245d Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

7da78c35fbb04151a112cf5530e7d16d Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

158d1cefb6b5edb85e45c08edec88e95 Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

441c914bc1ecb1b35ebc76e59f27935b Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

925b7680b2a967bdd4e9251dd6e84d42 Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

15454e0f931c8873b30945618c44259e Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

73472b2f226c9094f8eee22f1f018e4f Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

372751 a Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

0831401e9e7de9fe381984edadc07ed5 Ngôi nhà hiện đại tươi sáng tại Sao Paulo, Brazil

LEAVE A REPLY