Kiến trúc sư Nico van der Meulen đã khéo léo thiết kế lại ngôi nhà nhưng vẫn mang hơi thở Châu Phi với không gian lên đến 494 mét vuông, toàn bộ ngôi nhà hầu hết sử dụng kính trong suốt giúp toàn bộ năng lượng từ thiên nhiên có thể tràn vào cùng chiếc hồ bơi hiện đại xinh xắn trước nhà

fe31781e303432273b2ee93400873072 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

0e35f260d8c073192c380f3373150091 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

5e8a0dc8cd4172fa3a7c5bfcae97ec48 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

9f38b212bce621c652ea33409e298286 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

34e70545467bed84b2d904a0fe1e07af Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

75a44af48a1db0489f041411e6625ca6 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

614b24575b67c2841a576443907ff492 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

2173e2f7e409a21a2f3cb423aae56664 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

67221dc598001ef93c68f2a883c9c020 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

123896b257ba0674fd01e3a2e1e5d72a Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

c55e1d7d69a97f5f0424bbc928874c25 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

e8f84acb2fed61e84252616965943039 Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

f25e2600b821992dae1e3dcfb021b65b Ngôi nhà kính trong suốt với hồ bơi xinh xắn ở Nam Phi

LEAVE A REPLY