mang tên này là một kiến trúc tuyệt vời của . Ngôi nhà nằm giữa một vùng thiên nhiên tươi mát với cảnh quan tuyệt đẹp của vùng rừng núi Ohio hoang dã nơi mà từ bất cứ nơi nào trong nhà, chủ nhân của nó cũng có thể cảm nhận được sự tươi mát của thiên nhiên cùng sự , của ngôi nhà.

e194bd8a3b2c18df4e9a0b63695e14e4 Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

3a3f3ca36c770ba1ae71fa5b3d12c375 Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

10dfd4b700183e524146a25ae1c3913f Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

23cd40ab7c4e07ac849d103184078349 Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

093de769d479750674f736ca4209dd45 Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

368221 a Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

d7156851306b3ff572ec2a884aabd312 Ngôi nhà Lavaflow 7 độc đáo giữa thiên nhiên tươi mát

LEAVE A REPLY