Mời các bạn chiêm ngưỡng qua ngôi nhà có 13 phòng tiện nghi nằm ở thành phố của nữ nhé. Ngôi nhà này được mang rất đẹp và có giá trị 10 triệu đô, có thể bất cứ người nào cũng mơ ước được sở hữu.

eb9f6b065f115a72b2f598a24a90acbf Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

0f43b6ffc2612d6c326d6671da383258 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

4e73de3f7aecbbb882d7a161477f5b16 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

5a15e1526939cc4883ae9d5cab2f146e Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

31f0716f26b553d32407eac8af009217 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

257b25bbe88e9288689de146bb711aa4 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

372159 a Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

79106124b8348826196d206f63fc38c8 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

a6381e53bc894440ad03026414823363 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

b5e81182a5903019a762ac0d9460ebcd Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

c133a467a2d9f0f047b72ce9c53e7197 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

d176aa3354f93e4fbfc7997214402b00 Ngôi nhà mang phong cách cổ điển rất đẹp của nữ diễn viên Uma Thurman

LEAVE A REPLY