Với và sang trọng, ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi tại Kerikeri, này là một kiến trúc ấn tượng do Richard Naish . Từ ngôi nhà, chủ nhân của nó có thể tận hưởng cảnh quang tuyệt đẹp xung quanh cùng cuộc sống tiện nghi.

e7845eef9878acbe05f2ba53aaf8c7da Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

ef433e03c81c820e000683ffc1c75351 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

f65b1e5b75ea77c0ee79241b8a6abf8e Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

3dfaa497e2fe1de48f6f7ddec5b88d98 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

4e6a17cf603b2d00fa4802363456f33a Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

5fb3c0d6c238d37da28c513be2015dc3 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

6a38bec031616f336d485c5907e53204 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

6aed680e3f55d692229074020f4ec9e2 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

6dfca5f4e3b14275b736f839c402f425 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

08a9edf471f49f5bc65ad4de15fd0629 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

70beb3d01a81bf9de544f0febd7e9d78 Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

376438 a Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

9656315b831ab1dbfcadc4d95cbacd4f Ngôi nhà nằm chơi vơi trên vách núi ở Bắc New Zealand

Theo decorreport

LEAVE A REPLY