Ngôi nhà nằm ở chân núi Blue Ridge Mountains tại . Ngôi nhà này do với kiến trúc ấn tượng và hiện đại nhằm mang đến không gian sống thoải mái cho mọi người.

efa44cd0e60019ed5d8510f03b76c089 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

1f71a4c59929c7280dd0b18685709186 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

3bddce894500218cd2f4138b40c080d5 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

5b84d0c223b40ea6dfcbb6efba16c216 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

5f259f3df36cb9d105892107fbf14914 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

7e2785606e0bb448de1a915943631f6e Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

86a220d2a15a9941c4231f19a9684b90 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

272ed9db3b66385b73fefb00ebcf5e75 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

373553 a Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

34496518039d8c07276763feda9d9924 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

be20a8f954eec55f5f167c8f16d1879d Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

c1b92572da63637793c175486a6e1a3c Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

ea54c52b4361ffe012b96d32c2e78474 Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

LEAVE A REPLY