Với thiết kế vô cùng hiện đại, ngôi nhà mang lại cho chủ nhân cuộc sống vô cùng sang trọng ngay tại thủ đô của Nga. Sử dụng đa phần là kính, ngôi nhà luôn sáng và được chiếu sáng trong đêm hoàn hảo nhất.

f2cae4062e82e58aa49fc24d4f73cc9d Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

4e5b37676b8fb0c82cd86abcca5e0318 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

05ffbad53f2521bb692cf1374b341457 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

6d261cd8d6d4a63c7fd0bf45b8479065 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

8d308df479b35047841176975a41ce2a Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

9c05fdf1c0eb40efd2211c858b2973a5 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

89d821efa202ca35caa34fa9466352b8 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

590b7110e5abc0177e44892bd9dcc31d Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

156655a85f803414d69671e089137c46 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

668663aa54b04ba9a67607ca75992f62 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

8362898ea4b75b78784b500d50016401 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

a6b7fe8413b852d3675681c36334e21c Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

adedba8b8c8cf04699a373a435a75582 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

bc1559208cbff4d7df728d0a317cecc3 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

bd16b65032f30ffc31127742592c4a90 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

da62ad3f35b3884299e8025572434e50 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

e53e2d68021402407731dddea355cd16 Ngôi nhà sáng lấp lánh trong đêm ở Nga

LEAVE A REPLY