đã và sang trọng mang với những bức tường đá bao bọc bên ngoài cùng hồ bơi và một khu vườn hiền hòa giúp mang đến không gian sống và thư giãn thoải mái nhất cho mọi người trong gia đình.

f8e8bb9aed75d9509f02be5e2f19f532 Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

07e255f4f3636952851c7d54ae4ee683 Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

8ffd4fbfdf26de65296e3d111269dafe Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

45ccb352a6943e825fd7bb2ab6c3f66c Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

755c09d93b21e0c4e098ef8ceb5f7e51 Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

40988c2fe67c1d31c0057140ca44bc90 Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

375161 a Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

a032a415328ca290a783418048e68781 Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

d6cb40d3b63a85c19a4e9a7a9930d5fb Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

e5c13273ed90f16fe6182fd36877e7ed Ngôi nhà sang trọng mang hình dáng chữ L do Ando Studio thiết kế

LEAVE A REPLY