vừa đoạt giải thưởng kiến trúc này là một kiến trúc khá ấn tượng của . Nhìn từ xa, ngôi nhà như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng ấn tượng. Ngôi nhà này được và decor từ những chi tiết mà tinh tế tạo nên không gian sống đẳng cấp cho mọi người.

f87f1bfe74e6dcb88a5a420196596e61 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

2cdd9c3f7a8fd993ba775e73a75087d3 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

5c801c84b0a6fac99545d90528a9586c Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

17b0904e528ad93f9e735ddeb63f138a Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

82b389cf1214f02e51e7cfa011849d71 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

592ef37d373b8c5ba90a72cbb82632e6 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

812fc69f97571a869a6c0052c0808b58 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

368528 a Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

de6e65ffc1f016d55c32a40c9b5c8a17 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

f75b526cb3e988be85b4db4ec3125517 Ngôi nhà sang trọng như một viên ngọc khổng lổ giữa vùng hoang mạc Arizona ấn tượng

LEAVE A REPLY