Chuyên gia thiết kế Steven Volpe hợp tác với kiến trúc sư Lewis Butler tạo ra một ngôi nhà tuyệt vời ở khu vực của một vịnh nổi tiếng tại California. Còn gì đáng mơ ước hơn một kiểu nhà như thế này.

d78a62c2f8df4036b4359eba86c33947 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

5bfc93fb203fe9d5598179b5a4fb0630 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

7a4455c9b9469569e6405e5a37f0f5f4 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

8fa2b2d77e8bbcc80b50f3ecfa81c2dc Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

0117bc2640bb56d0c258a294d794b179 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

481a1c859661d5a206dd69edd2ab4dde Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

803d24ef56a0727d2ecdc9697ea1eda3 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

3688aedeb843f2960a4ff4f594653e8b Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

4495f5e669fe60f7875d35a057656bb6 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

4617d25af372446034bd447865c473eb Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

59970ab4502a83344a54906a0959c83e Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

a2b00e9a6bf224c34ce5fbf0d19da51f Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

ac4ad23338a1f045dbd37dc22052e4c2 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

b6b8e56cdd3382aae35f2afe14d0c74c Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

cb338176eb365d7f1f6d9570e08a0cf0 Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

LEAVE A REPLY