Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng tạo cảm giác thật đặc biệt. Tuy là màu đen nhưng ngôi nhà vẫn thật ấm áp giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông tuyết phủ dầy.

f2c487eb1ed2aed51ea916686849c706 Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

0db99534ba1ed3c9ea526714b7533da1 Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

0e499d99e38fb487a5899848a123f64e Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

64bbf0c95431e7bcbdf01d59d3c0360d Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

578600163368fdd9044d34a874b35cb8 Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

c5003e09c41455a501d4abd8959e0e66 Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

e7db54229d6d7408ac2e4c28ee96baba Ngôi nhà với tông màu đen nằm giữa một vùng tuyết trắng

LEAVE A REPLY