Sau phòng ngủ, phòng tắm với chủ đề biển cả cực hot cho hè này, chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc “biển hóa” không gian sống của mình với những không kém phần tươi mát. Tham khảo nhé!

fef410a36bbc9e3d238f55710c02852f Những thiết kế phòng khách tươi mát

3c9c78c464efd506816fbf580c625281 Những thiết kế phòng khách tươi mát

4c2ef6d589cfca34c3b5b86067824358 Những thiết kế phòng khách tươi mát

5b18cf65befd54286f70d8eeb2bd5f8e Những thiết kế phòng khách tươi mát

5bdc7019752ce49dc2f9b166cee8ea4d Những thiết kế phòng khách tươi mát

6e24a8f38ccccb98e9d194b2b39111cc Những thiết kế phòng khách tươi mát

9c430d87fe53f71879158b976ac7ac63 Những thiết kế phòng khách tươi mát

81f126a1b9df16cbe38858a3a396ed66 Những thiết kế phòng khách tươi mát

88acbbc27cfb07b7994f3212b9362a4f Những thiết kế phòng khách tươi mát

513b60808fb20c5cfedda56c8331319f Những thiết kế phòng khách tươi mát

882702e23c5d84fb275c2d614fe6c7d2 Những thiết kế phòng khách tươi mát

66664344166b273a3e491b339fdf71ae Những thiết kế phòng khách tươi mát

a97dc5982627d32021010992840d1f5d Những thiết kế phòng khách tươi mát

b872c7898be636e8b27b060582883499 Những thiết kế phòng khách tươi mát

bb2dfe7c8349ab6101c51483d8ad2af5 Những thiết kế phòng khách tươi mát

c035a531dfa8f0dfda7ef6f3a8f65d62 Những thiết kế phòng khách tươi mát

d58c49f4e560fb1fc1db896bbcdec690 Những thiết kế phòng khách tươi mát

f492ad34eafff4806b3e1c4f51e77bce Những thiết kế phòng khách tươi mát

LEAVE A REPLY