Những căn , tiện nghi và ấm cúng này được thiết kế hoàn hảo với một lò sưởi hiện đại giúp mang không khí ấm áp vào giữa mùa đông cho mọi thành viên trong gia đình.

ea0892786dae6266eab8f4bb0ccc389c Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

1d5455a3dfe8417ec2faf65d400dcd55 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

4e1195f7f111570bf8b41e1e0fb1dd42 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

6cf7f96947f4ba56e1db65af2e90b634 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

8cedde3fa8ef6a254be4bf4583f725b1 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

9da5b689fab19fc6b752a2d5d000bc6e Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

096a87b584b2476ecdb02dd3bdb69d2c Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

398e24c21c9d8bc08f94afd5c7ec1338 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

6892b08b52a6f5d54c80d5ff04ae7c33 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

23372b3aa4cf2e3f287808e09953247b Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

211769db7d8c6b7dda5a73a2a3e2adb0 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

870042e90e6a29539443e6ab7d206612 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

a70c4be04fad18fc88bb8db269b49eb5 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

abf238421fd84d656ded5ff0b1b6d728 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

b02e144ba6936f4028de80209f62c3b7 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

c0afa97f876276b548d1ebbec31d180d Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

c58c21389cd9970cbe4acf2538318f67 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

d1f0a7bf67ede597c5ea6365d90bb798 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

e8f121548ec86b0df57a2efc08f6e136 Phòng ăn ấm áp với lò sưởi cho mùa đông

LEAVE A REPLY