Cách đơn giản nhất để trốn cái nóng oi bức mùa hè chính là tận dụng khu vườn xinh xắn, góc sân thượng nhỏ xinh để thiết kế thành nơi để mọi người nghỉ ngơi hóng mát và trò truyện rôm rả cùng nhau.
c01977bf4d4c4b84b17a731612a14e81 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

03e77cb9b97ea99621686db8d941d798 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

5ed5edcd6854a4e68a1ea2d97697a5b9 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

7cae0bec565335836c9c311117de6f83 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

9b1cbd301f684b6a21a3f443058360de Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

76af018d9b916231660dce896c1348ca Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

421d76c063237f332521ab916d6bc816 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

53331d5cf781228210fd0cb3edf1dee7 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

376417 a Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

a383aa60a08f8a26ce5f93f99642af8e Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

a2573908747492dcf5029121ab7ffdf7 Phòng khách trốn nóng ngoài vườn

LEAVE A REPLY