Sổ đỏ cho phần đất tách thửa

05/01/2009 08:46

Tôi có ý định mua một phần mảnh đất đã có sổ đỏ chung cho cả mảnh. Xin đề nghị quý tòa soạn tư vấn cho tôi các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Lê Anh Tuấn).

Tôi có ý định mua một phần mảnh đất đã có sổ đỏ chung cho cả mảnh. Xin đề nghị quý tòa soạn tư vấn cho tôi các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Lê Anh Tuấn).

Yêu cầu: 

Ngoài ra, tôi cũng có nhu cầu tư vấn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất định mua (tách sổ đỏ chung thành các sổ đỏ riêng biệt cho từng chủ quyền sử dụng đất mới).

Trả lời:

Bạn chưa cho biết rõ bạn có ý định mua một phần của mảnh đất đó có diện tích bao nhiêu, nằm ở tỉnh, thành phố nào nên chúng tôi chưa thể trả lời các thông tin một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu mảnh đất bạn mua đó ở tại Hà Nội thì:

Theo quy định tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UB ngày 28/5/2008 của UBND TP Hà Nội (văn bản mới nhất), bạn sẽ được tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thửa đất bạn nhận chuyển nhượng có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3 m trở lên đồng thời thửa đất còn lại (phần diện tích đất còn lại của người chuyển nhượng cho bạn) sau khi tách thửa đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

– Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2;

– Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3 m trở lên.

Hồ sơ thủ tục tách thửa gồm có:

– Đo vẽ phần diện tích đất bạn mua tại cơ quan có thẩm quyền.

– Hợp đồng mua bán (có công chứng).

– Chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

– Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất chung.

Luật sư Hà Thị Thanh
Văn phòng Luật sư Đức Quang

LEAVE A REPLY