Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta nhắm mắt lại mỗi khi hôn? Hay việc ai đó lén lút mở mắt khi hôn là điều thực sự xấu hay không bình thường?

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta nhắm mắt lại mỗi khi hôn? Hay việc ai đó lén lút mở mắt khi hôn là điều thực sự xấu hay không bình thường?

Dalton và Murphy phát hiện ra điều này bằng cách yêu cầu một nhóm người tham gia. Trong khi họ tham gia, sẽ có một chiếc máy rung động nhỏ được đặt ở tay họ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, khi người ta hôn nhau và nhắm mắt, sẽ nhận được trấn động rung lớn hơn. Điều đó chứng tỏ, khi hôn nhắm mắt lại, bộ não có thể tập trung tốt hơn và tạo ra những rung động lớn.

Vì thế, khi chúng ta hôn, nó giống như việc thỏa thuận tương tự cho người đối diện, đôi mắt nhắm lại để chuyển toàn bộ sự tập trúng về một hướng và tránh phân tán bởi các giác quan khác.

Nhưng sự thật dù có vì lý do gì thì việc không nhắm mắt khi hôn mà mở mắt chừng chừng nhìn nhau thật là điều đáng sợ!.

Theo Hà Anh (Sức Khỏe & Đời Sống)

LEAVE A REPLY