Nam tài tử nổi tiếng đang rao bán căn nhà khá rộng rãi của mình tại với giá 18,9 triệu đô. Ngôi nhà bao gồm 7 nhà tắm, 7 phòng ngủ, 2 nhà bếp, 1 phòng tập gym và có hướng nhìn ra biển cực đẹp nhé. Mời bạn ngắm qua không gian này.

f5c59687df15f228c8159b88ef922d35 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

1cb8222f971566ccb2fee53b07385481 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

2bc907502bf9d0f3db79548b64ff6576 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

2faedb382661d35137d8e7afb09bcb0a Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

7d69ace67eb8c511bcce16acb3e983cf Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

8c7eed3b1c5ac23687e84917798c29cc Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

8fb92d67540be838e85bd559d051f512 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

42fc98bb3243b0f4ec54c07b8f7d9822 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

59db790125a5f600eac33f6227efb899 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

88f4bdfa65b2d54cec9a4c8a4eccd50f Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

624a0f97975cc2c7c7752c634e30d8dc Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

809cc0def9fa53ee583161eed3e22dc7 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

2393af5bd597d9fe02644dc1269f8da5 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

17232bd7b532b0c430d7804fd5f1e38f Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

372406 a Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

ae8454195424251af097d9e2b484399b Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

b6d22a485c515aeeb09964610540c896 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

b6305f54fc104f1cff9a7bccf1937ae2 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

c321edd6b2fc12c46fb4deb947c138c1 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

e00a60493bae1d9ff339539f7ad20634 Tài tử Leo DiCaprio rao bán căn nhà đẹp như mơ vùng Malibu

LEAVE A REPLY