Tầng hầm hay gác mái thường được xem là nhà kho để mọi người cất giữ những thứ không dùng hoặc ít dùng. Và những ý tưởng dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà, giúp các bạn có không gian làm việc thông minh, sáng tạo.

f9e037a0b32539c5bfd6256647005515 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

2de91e00922122c027d10eac29d3ca3b Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

16cafa61bdbcd486504aec9a62bd8b62 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

56c1ed46850c93836b95e4edd6087b78 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

67f59fd9454f0a5ccff379fb6f208a97 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

86a62c5a6af0331412eaf221ff949d2e Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

2780efab962f8775e815df2b8c42ded5 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

6632ed25f21a0839a44a969d728a9d01 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

1379636d841ba0d6ced3f4c7be4aadc9 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

8145456543c234264b5425233ec87307 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

a60d68db75503313ece291b6ffc58ecf Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

abb60ba0fb9d62625d9a25970e8c282f Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

d4ff65dbf242e804b09511f15c840491 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

d69e06bb3b2b76c9e7275ddefd6a27a2 Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

ef8dc13c041c4717ea6082cb9ef3899a Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

f5aa7dc280825f59a8bb9acda47bac7a Tận dụng tầng gác mái thành văn phòng tại nhà

LEAVE A REPLY