Nếu nhà bạn muốn có một chung cho hai con, bạn e ngại nguy hiểm với trẻ nhỏ, vẫn có nhiều cách thu xếp chỗ ngủ và vui chơi cho bé.
20140531074002830 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074007276 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074010224 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074012424 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074013656 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074013890 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074014748 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074016636 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074017853 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074018149 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531073958898 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

20140531074000271 Thiết kế không gian phòng ngủ chung cho hai bé

LEAVE A REPLY