Wing House là một dự án ban đầu thuộc về David Hertz Architects Inc, ở Malibu. Dự án bao gồm một số cấu trúc sử dụng các bộ phận khác nhau của một máy bay Boeing 747-200. Nguyên bản hình thức của tòa nhà được hình dung như là một mái nhà nổi cong cong. Và qua nhiều nghiên cứu thì cánh của Boeing 747 với hơn 2.500 dặm vuông, là một cấu hình lý tưởng để tối đa hóa các yêu cầu và cung cấp một mái nhà tự hỗ trợ.

eaa75ce4955decc54eaff16e1e74972f Wing House với hình dáng độc đáo ở Malibu

4529e6c0a6aa14af0d7f1ffd2aeef4cd Wing House với hình dáng độc đáo ở Malibu

817758ea0e259692ad7b426080c4d445 Wing House với hình dáng độc đáo ở Malibu

3000463cbe9cc5325107c5706242a331 Wing House với hình dáng độc đáo ở Malibu

LEAVE A REPLY