Xây nhà phải thông báo với phường

13/10/2008 08:44

Được UBND quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở từ tháng 4 nhưng đến nay tôi mới có thể khởi công. Trước khi khởi công, tôi còn phải làm thủ tục gì nữa hay không?

Được UBND quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở từ tháng 4 nhưng đến nay tôi mới có thể khởi công. Trước khi khởi công, tôi còn phải làm thủ tục gì nữa hay không?

Trả lời:

Ông Lương Hữu Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 4, cho biết, theo khoản 2C, điều 68 Luật Xây dựng thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã, phường (nơi xây dựng công trình) trong thời hạn bảy ngày làm việc.

Như vậy, bạn phải thông báo cho UBND phường về việc khởi công xây nhà.

LEAVE A REPLY