Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

Lấy cảm hứng từ chiếc tổ ong mật ngọt nhà thiết kế đã sử dụng hình dáng lục giác này làm cảm hứng sáng tạo có thể di chuyển những miếng gỗ để tạo thêm khoảng không cho buổi cà phê sáng thêm mới lạ

a3d2bc045f452305b4407c2a6655f458 Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

b1c994d371d1694c13a98c5b827c1652 Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

1c62a77f9b7f94fa1c13feb2db67d834 Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

383b32a3ccbbcf633699038523ceabf3 Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

619e5f7dee6b22fe2fe78cd87c1dbacd Bàn cà phê tổ ong thật mới lạ, bắt mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *