Mean Trong SPSS Là Gì? Cách Tính Mean Trong SPSS Từ A – Z

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mean trong SPSS là gì, cách tính cho một biến, nhiều biến, cũng như khi áp dụng trong thang đo Likert. Hãy cùng chúng tôi khám phá sức mạnh của Mean trong việc phân tích và hiểu sâu hơn về dữ liệu thống kê. Tất cả đều được bật mí trong bài viết ngay dưới đây, bạn đọc tham khảo ngay.

1. Mean trong SPSS là gì?

Mean (giá trị trung bình) là chỉ số đo lường giá trị trung bình của một tập dữ liệu, thường được sử dụng để hiểu đặc điểm trung tâm của biến số.

Cách tính: Tính mean trong SPSS bằng cách tính tổng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu và chia cho số lượng quan sát.

Áp dụng: Giá trị Mean trong SPSS thường được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá giá trị trung tâm của một biến số trong lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Ví dụ như đo lường điểm trung bình của sinh viên trong một lớp học, tính giá trị trung bình của thu nhập trong một quốc gia…

2. Cách tính Mean trong SPSS cho Một Biến

2.1. Tổng quát

Tính Mean trong SPSS cho Một Biến là quá trình đo lường giá trị trung bình của một biến số duy nhất trong tập dữ liệu cần phân tích.

Mục tiêu: Đo lường giá trị trung bình của một biến để hiểu đặc điểm trung tâm của biến đó trong tập dữ liệu.

Trường hợp áp dụng: Khi bạn muốn có cái nhìn tổng quan về giá trị trung bình của một biến trong tập dữ liệu.

2.2. Cách tính

Tại SPSS, chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive

Ví dụ: Có ba biến:

 • Duration – là thời lượng để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định
 • Sex – nam hay nữ
 • Height – chiều cao tính bằng inch.

Yêu cầu tìm thời gian trung bình để thực hiện nhiệm vụ của nhóm phân tích này.

Cách tính Mean trong SPSS cho Một Biến
Ví dụ cách tính mean trong SPSS cho một biến

Các bước tính Mean trong SPSS

Bước 1: Trên thanh menu của SPSS chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives

Các bước tính Mean trong SPSS
Bước 1 tính mean trong SPSS cho một biến

Bước 2: Cửa sổ mới xuất hiện, bạn cần chọn biến cần phân tích bằng cách kéo biến Duration sang cột Variable(s)

Các bước tính Mean trong SPSS
Bước 2 tính mean trong SPSS cho một biến

Bước 3: Chọn tùy chỉnh Options sau đó đánh dấu chọn Mean Std. deviation và chọn Continue -> OK để thực hiện phân tích.

Các bước tính Mean trong SPSS
Bước 3 tính mean trong SPSS cho một biến

2.3. Kết quả

Bảng kết quả sẽ được xuất hiện như sau:

Giá trị Mean trong SPSS được tính là 7.2881. Nghĩa là, thời gian trung bình để hoàn thành nhiệm vụ của N = 100 người phân tích là 7.2881 giây.

Các bước tính Mean trong SPSS
Kết quả tính mean trong SPSS cho một biến

Để có được kết quả cuối cùng tốt nhất, ngoài việc tính mean thì bạn cần thực hiện nhiều lệnh phân tích khác và đôi khi sẽ tốn thời gian hơn. Lúc này, dịch vụ chạy SPSS của Luận Văn Việt sẽ là sự lựa chọn giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.

3. Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến

3.1. Tổng quát

Tính Mean trong SPSS cho nhiều biến là quá trình đo lường giá trị trung bình của nhiều biến trong tập dữ liệu cần phân tích.

Mục tiêu: Đo lường giá trị trung bình của nhiều biến để hiểu đặc điểm trung tâm của các biến đó trong tập dữ liệu.

Trường hợp áp dụng: Khi bạn muốn có cái nhìn tổng quan về giá trị trung bình của nhiều biến trong tập dữ liệu.

3.2. Cách tính

Tại SPSS, chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive

Ví dụ: có một số biến liên quan đến câu hỏi này:

 • Gender – Giới tính của người khảo sát
 • Are you an athlete – Đối tượng là vận động viên hay không
 • MileMinDur – Thời gian để chạy một dặm

Tính thời gian chạy một dặm trung bình của 2 nhóm đối tượng vận động viên và không là vận động viên trên.

Các bước tính Mean trong SPSS

Bước 1: Trên thanh menu của SPSS chọn Analyze > Compare Means > Means

Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến
Bước 1 tính mean trong SPSS cho nhiều biến

Bước 2: Nhấn đúp vào biến MileMinDur để di chuyển nó đến khu vực Dependent List (A):

Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến
Bước 2 tính mean trong SPSS cho nhiều biến

Bước 3: Bấm vào biến Athlete và dùng mũi tên thứ hai để di chuyển nó đến hộp Independent List (B)

Bước 4: Nhấp vào Next trong khu vực Independent List. Sau đó, nhấp vào biến Gender và di chuyển nó vào hộp Independent List của Layer 2

Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến
Bước 4 tính mean trong SPSS cho nhiều biến

Bước 5: Chọn tùy chỉnh Options (C) sau đó đánh dấu chọn Mean Std. deviation và chọn Continue -> OK để thực hiện phân tích.

Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến
Bước 5 tính mean trong SPSS cho nhiều biến

3.3. Kết quả

Bảng kết quả sẽ được xuất hiện như sau. Từ đó rút ra được kết luận như sau:

 • Trong tổng số mẫu ( n = 383), thời gian chạy trung bình một dặm là 8 phút 11 giây. Cụ thể với nữ giới là 9 phút, còn với nam giới là 7 phút 17 giây.
 • Đối với những người không là vận động viên, thời gian chạy trung bình của họ là 9 phút 9 giây, trong đó con số này với nữ giới là 10 phút 6 giây, và với nam giới là 7 phút 48 giây.
 • Đối với những người là vận động viên, thời gian chạy trung bình của họ là 6 phút 52 giây, trong đó con số này với nữ giới là 7 phút, và với nam giới là 6 phút 46 giây.
Cách tính Mean trong SPSS cho Nhiều Biến
Kết quả tính Mean trong SPSS

4. Cách tính Mean trong thang đo Likert

4.1. Tổng quát

Tính Mean trong thang đo Likert là quá trình tính giá trị trung bình của các mục câu hỏi, thường được tính để tổng hợp ý kiến từ người được khảo sát dựa trên thang đo Likert.

Mục tiêu: Đo lường giá trị trung bình của các mục câu hỏi trong thang đo Likert để hiểu ý kiến, đánh giá của người tham gia nghiên cứu.

Trường hợp áp dụng: Khi bạn muốn tổng hợp ý kiến từ một nhóm người tham gia nghiên cứu dựa trên thang đo Likert.

4.2. Cách tính

Tại SPSS, chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives > Chọn các biến thang đo Likert cần phân tích và nhấn OK.

Ví dụ: Có bảng kết quả các biến dựa theo thang đo Likert như sau:

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Ví dụ tính Mean trong thang đo Likert

Bước 1: Chọn Transform > Compute Variable

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Bước 1 tính Mean trong thang đo Likert

Bước 2: Tại vùng Function group chọn Statistic, sau đó chọn Mean tại vùng Functions and Special Variables

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Bước 2 tính Mean trong thang đo Likert

Bước 3: Trường tính MEAN sẽ xuất hiện ở vùng Numeric Expression, hãy chuyển các biến cần tính trung bình theo thang đo Likert sang vùng này bằng mũi tên. Sau đó nhấn OK.

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Bước 3 tính Mean trong thang đo Likert

Kết thúc bước này, bạn sẽ có thêm 1 biến tính giá trị trung bình (Mean) của các biến trước đã chọn. Chi tiết xem trong phần kết quả bên dưới.

Bước 4: Chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Bước 4 tính Mean trong thang đo Likert

Bước 5: Chuyển biến mới tạo Overall mean cần tính trung bình sang vùng Variable(s) và chọn OK

Cách tính Mean trong thang đo Likert
Bước 5 tính Mean trong thang đo Likert

4.3. Kết quả

Sau khi thực hiện lệch đầu tên, một biến mới tên Overall means được tạo, biến này tính trung bình giá trị theo thang đo Likert của đối tượng khảo sát tương ứng. Bạn đọc có thể xem chi tiết giá trị trung bình trong ảnh dưới đây.

Kết quả
Kết quả 1 tính Mean trong thang đo Likert

Để tính giá trị trung bình Mean theo thang đo Likert tổng, ta thực hiện lệch thứ hai và cho ra kết quả như sau: Giá trị trung bình theo thang đo Likert của biến khảo sát trong tổng số mẫu nghiên cứu là 3.6963.

Kết quả
Kết quả 2 tính Mean trong thang đo Likert

Các bước xử lý trên có thể phức tạp và mất nhiều thời gian tùy theo độ khó của dữ liệu, tham khảo cách xử lý số liệu SPSS từ Luận Văn Việt với nhiều cách làm và mẹo hay giúp đẩy nhanh tốc độ phân tích của bạn.

5. Cách tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS

Muốn tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS, bạn đọc thực hiện tương tự các bước khi tính mean trong SPSS cho một biến. Lưu ý khi chọn Options cần đánh dấu vào Std. deviation để phân tích được độ lệch chuẩn. Cụ thể:

5.1. Cách tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS cho một biến

Với cách làm tương tự như phần 2, bạn sẽ nhận được kết quả như sau. Điều này chứng tỏ:

 • Thời gian làm nhiệm vụ trung bình của biến phân tích là 7.2881 giây
 • Độ lệch chuẩn của biến phân tích là 2.46466 giây
Cách tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS
Kết quả tính mean trong SPSS cho một biến

5.2. Cách tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS cho nhiều biến

Tương tự như phần 3, bạn sẽ nhận được kết quả như sau. Điều này chứng tỏ:

 • Trong tổng số mẫu, sự khác biệt về thời gian đi được trung bình giữa nam ( n = 181) và nữ ( n = 202) chỉ là dưới 2 phút (01:58.036)
 • Đối với nhóm không là vận động viên, sự khác biệt về thời gian đi trung bình giữa nam và nữ là 2 phút (02:00.024)
 • Đối với nhóm vận động viên, sự khác biệt và thời gian đi trung bình giữa nam và nữ là 49 giây (00:49:253)
Cách tính Mean và độ lệch chuẩn trong SPSS
Kết quả tính Mean trong SPSS

Như vậy với bài viết này, bạn đọc đã nắm được cách tính Mean trong SPSS từ những khái niệm cơ bản mean trong SPSS là gì đến các trường hợp đặc biệt của nó. Việc này không chỉ giúp bạn hiểu rõ về dữ liệu mà còn mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn hiệu quả trong việc xử lý số liệu thống kê.

Theo: KTPM

5/5 – (1 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *