Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

Nằm ở một khu vực khá rộng nên ngôi nhà cũng có diện tích khá lớn. Với lối thiết kế thoáng và hiện đại, ngôi nhà mang vẻ ấn tượng rất riêng của sự thanh lịch nhưng đầy tinh tế.
f2681217a257bb30801b215746c1da37 Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

1cd46282c4c9a061bf941ba4a6c63e5e Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

8be7b6a04df609733be237618febbdc0 Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

363639 a Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

499756aa78062067773b0f9b57130dc5 Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

3451174aba1e8fd5b6c60a43c363a9bb Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

aebd086d5bfe5316eade4c9a50086e8d Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

c3c4bf1ad25874f5471d7185ffd966d5 Ngôi nhà Beau Constance Residence với thiết kế thanh lịch và tinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *