Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

Ngôi nhà Green Lantern này được John Grable Architects thiết kế ẩn mình giữa những tán cây xanh mát tại vùng San Antonio. Kiến trúc và nội thất chủ yếu là chất liệu gỗ nhằm tạo sự ấm cúng và trang nhã, và những không gian mở sẽ mang đến không khí mát mẻ, trong lành cho mọi người.

f9c7d88c8a6c92cc379f7f4c7a0afe04 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

f38d12228705afc9386490200a3a909a Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

1da88d48d0f95b7bcdac94330f0979d3 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

3f0f80b93e4dd52f6de3edb1d81af8cd Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

4c51e5c4b38e2c2f393bc723e45583f3 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

4e2743755e2628952cb6596907a39433 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

26a9826fd6fa2db972d5dca28fd22081 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

36f2a805100642f943dafc48f0c75e1d Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

55fb1ba256329bd46ab859e3471cf6f6 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

607f0755ea52e5df35d344e2f29cc8ce Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

13421f7ed78b494a61328f17fbc16fee Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

375376 a Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

0463441ff84ac7cf4d113c6f4f17ce5a Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

9892293d1c8d72e17e9e025362f80add Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

532506652ddfdea53dd019a7b71a1012 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

ab57b5e3801617825c8b788a075a0468 Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

d9b77e98a0462b968c506d5d114a204c Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

ddddf0c8278fb8aa78bd8d6ccac4c71e Ngôi nhà gỗ ấm cúng và trang nhã ở San Antonio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *