Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát này là được MLK Studio & Belzberg Architects bắt tay thiết kế và xây dựng nên nhằm tạo nên không gian yên bình, thư thái cho gia chủ giữa Los Angeles xa hoa.

cac15548bb4e7634da7e44ab57d3915a Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

4d6792231f1cdcbd87fea2bfd4d049f5 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

4ee4e2c9a3958bc97a7ba0ba10312b80 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

8aa9e790204a539de090b18364e7503c Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

350c999ace6f974edf9ce4293ecf9db4 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

635f23dd6446fd7dd964918473cfb480 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

735bdd6562be7e2b8a07fdec32baf0ab Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

3488e080e44256627975c7039ffba906 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

af62c398755da7c90bf52617cf25e747 Ngôi nhà hiện đại với kiến trúc xinh đẹp và không gian thoáng mát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *