Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi nằm bên bờ biển xinh đẹp của đất nước Tây Ban Nha này là một kiến trúc hiện đại và lộng gió với thiết kế thoáng mát. Ngôi này mang tên Pure White này là thiết kế của KTS Susanna Cots.

fbfa5af958f1453fe5e42ccacace0939 Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

2fbad51829aa9b8c42564bd561a098ea Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

6a87685e52e6e07e09fbd5bf7eb24655 Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

7f853242edde2cb19246f75c4fc9df7b Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

72c637ee98bd55c14cad4ba79f20b48f Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

78c885b5794a1b06d186a22c8144392d Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

0224a0e8ece18a8c4f8afba9acb55505 Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

896ae78abd64fbeae06f5dbf7a681155 Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

368901 a Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

db614cb24fef0bd3059c6cd9ca38f493 Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

f1ca63bee373b9d515c7ef90b65d54eb Ngôi nhà hiện đại mang sắc trắng tinh khôi bên bờ biển xinh đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *